Hjem
Ansatte

Bård Hauger

Advokat Bård Hauger har drevet egen advokatpraksis siden 2004. Hauger har et bredt juridisk nedslagsfelt, med spesialisering innenfor fast eiendoms rettsforhold. Advokat Bård Bergem Hauger bistår både næringsliv og privatpersoner.

Bård Hauger
Prioriterte fagområder
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Forvaltningsrett
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Prosedyre
 • Avhendingssaker
 • Bolig- og husleierett
 • Odel, naboer og tomtefeste
 • Plan- og bygningsrett
 • Ekspropriasjonsrett
 • Forretningsjus
PRAKSIS
 • Egen advokatpraksis siden 2004
 • Juridisk rådgiver hos Oppegård kommune
 • Konsulent Asker og Bærum Boligbyggelag AL