Hjem
Ansatte

Halldis Årseth

Advokat Halldis Årseth har omfattende erfaring med løsning av tvister i arbeidsforhold, både i form av forhandlinger og rettslig prosess. Hun har bistått ved flere større omorganiserings - og nedbemanningsprosesser, og har særlig erfaring med utforming av sluttavtaler - både i form av individuelle løsninger og mer standardiserte virkemiddelpakker. Pensjon, særlig spørsmål om tjenestepensjon og AFP både i privat og offentlig sektor, er også blant hennes spesialfelt. I tillegg har hun arbeidet med saker knyttet til diskriminering, trakassering og varsling, og har bistått klienter ved klage til Diskrimineringsnemnda. Hun arbeider også med trygderett og er del av firmaets personskadeteam.

Halldis Årseth
Prioriterte fagområder
 • Arbeidsrett, herunder
 • Oppsigelse
 • Omorganisering og nedbemanning
 • Sluttavtaler
 • Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
 • Diskriminering i arbeidslivet
 • AFP/pensjon
 • Bistandsadvokat
PRAKSIS
 • 2014 – Advokat i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & co, Moss
 • 2012 – 2014 Advokat i Finansforbundets juridiske avdeling, Oslo
 • 2010 – 2012 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Smedsrud Stoltz, Oslo