Hjem
Ansatte

Halldis Årseth

Advokat Halldis Årseth har spesiell erfaring med løsning av tvister i arbeidsforhold, både i form av forhandlinger og rettslig prosess. Hun har arbeidet mye med avtaler knyttet til ansettelser, endringer og avslutning av arbeidsforhold. I tillegg har hun erfaring fra trygderett, strafferett, bistandsadvokatoppdrag og flere andre rettsområder.

Halldis Årseth
Prioriterte fagområder
 • Arbeidsrett, herunder
 • Oppsigelse
 • Omorganisering og nedbemanning
 • Sluttavtaler
 • Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
 • Diskriminering i arbeidslivet
 • AFP/pensjon
 • Bistandsadvokat
PRAKSIS
 • 2014 – Advokat i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & co, Moss
 • 2012 – 2014 Advokat i Finansforbundets juridiske avdeling, Oslo
 • 2010 – 2012 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Smedsrud Stoltz, Oslo