Hjem
Fagområder

Forsikringsrett

Forsikringsrett

Forsikringsrett er et svært omfattende rettsområdet, og dekker hele jungelen av problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med en forsikringsavtale, og krav knyttet til disse avtalene. Vårt advokatfirma har lang erfaring med arbeid knyttet til de aller fleste praktiske forsikringssaker. Dette kan være forsikringssaker oppstått som følge av personskade, tingskade, sykdom, uførhet, dødsfall, kjøp og salg av bolig og næringseiendom, naturskade, osv.

Advokater med dette
som prioritert
fagområde