Hjem
Fagområder

Strafferett

I straffesaker vil man ofte ha krav på forsvarer på det offentliges regning. Flere av våre advokater har bred erfaring med alle typer straffesaker. I vårt kontorfelleskap har vi både fast forsvarer og fast bistandsadvokat for Moss tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Advokater med dette
som prioritert
fagområde