Hjem
Ansatte

Helge Karlbom

Advokat Helge Karlbom har lang erfaring, både som politiadvokat, dommerfullmektig og advokat i Fredrikstad kommune. Karlbom har særlig erfaring i kontraktsrett, fast eiendom og prosedyre/tvisteløsning, foruten at han har god kompetanse innen arbeidsrett og strafferett. Han er fast forsvarer for Moss tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Helge Karlbom
Prioriterte fagområder
 • Kontraktsrett og avtalerett
 • Fast eiendom
 • Prosedyre og tvisteløsning (mekling)
 • Strafferett
 • Forvaltningsrett
 • Forretningsjus
PRAKSIS
 • Advokat i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co AS
 • Advokat hos Kommuneadvokaten i Fredrikstad
 • Politiadvokat
 • Dommerfullmektig Tønsberg tingrett
 • Førstekonsulent Justisdepartementet
 • Førstekonsulent Mattilsynet