Om oss

Enhver som kontakter oss skal oppleve at de blir ivaretatt og fulgt opp profesjonelt, hurtig og med en høy, faglig standard.

Advokatene på Jeløy dekker de fleste juridiske fagområder, men har valgt å ha særskilt fokus på fagområdene personskade, arbeidsrett, fast eiendom, forretningsjus, kontraktsrett, familierett, arv og skifte, barnevern og strafferett. Vi er et stort advokatfellesskap i Østfoldmålestokk, med samarbeidsavtaler og landsomfattende praksis.

Alle advokater i fellesskapet er medlem av Den Norske Advokatforening (MNA).