Hjem
Ansatte

Petter Wilskow

Advokat Petter Chr. Wilskow har bred erfaring innen generell selskapsrett, virksomhetsoverdragelse, arbeidsrett, varemerker og kontraktsrett. Som juridisk direktør og styresekretær i et børsnotert selskap har han mangeårig erfaring med operative og strategiske utfordringer knyttet til forretningsdriften. Han arbeider også med problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder mangelsvurderinger og servitutter o.l. Med bakgrunn fra skatteetaten bistår han virksomheter og familier med arv og generasjonsskifte.

Petter Wilskow
Prioriterte fagområder
 • Generell selskapsrett, forretningsjus og virksomhetsoverdragelse
 • Kontraktsrett og avtalerett
 • Arbeidsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold og avhendingssaker (mangler ved fast eiendom)
 • Arv og generasjonsskifte
PRAKSIS
 • Skatterådgiver ved Sentralskattekontoret for storbedrifter
 • Redaktør av boken «Bedriftsbeskatning i praksis»
 • Dommerfullmektig Lofoten tingrett
 • Advokat og juridisk direktør M. Peterson & Søn AS
 • Advokat og juridisk direktør Europris ASA
 • Advokat i egen praksis fra 2020