Våre fagområder

For næringsliv, offentlige etater og privatpersoner

En stadig mer komplisert og utfordrende hverdag gjør at bruk av spesialister innenfor mange yrkesgrupper er nødvendig for å oppnå best resultat. I mange tilfeller faktisk helt avgjørende for utfallet. Advokathjelp er intet unntak.
En viktig del av advokathverdagen er å gjennomføre meklinger i og utenfor domstolen, samt prosedere saker for domstolene. Våre advokater har bred erfaring i slike oppdrag.Vårt advokatkontor bistår i dag både næringsliv, offentlige etater og privatpersoner.

Egen erstatningsrettsgruppe

Vi har mange års erfaring, helt tilbake til 1990, innen personskade og erstatningsrett, og har i dag vår egen erstatningsrettsgruppe som består av 2 advokater. Her må vi kunne både medisin, jus og økonomi. Vi arbeider med mange typer erstatningssaker f.eks. trafikkskader, yrkesskader, pasientskade og saker om voldsoffererstatning, Vi jobber også med ansvarssaker som f.eks. rådgiveransvar som gjelder bl.a. advokater, revisorer, arkitekter m.m.