Hjem
Ansatte

Marte Reier

Advokat Marte Reier har kompetanse innenfor tingsrett, dvs. landbruk / odelsrett, konsesjonslovgivningen, tomtefeste, husleieforhold, mangler ved fast eiendom, samt med jordskifte, ekspropriasjon og plan -og bygningsrett. Hun har god erfaring hva gjelder kontraktsinngåelse mht. erverv og salg av fast eiendom – herunder næringseiendommer, og bistår med oppgjør. I tillegg arbeider hun mye med arv, og har bl.a. bostyreroppdrag ved offentlig skifte. Hun arbeider også med selskapsrett, herunder stiftelse og registrering av aksjeselskaper. Advokat Marte Reier er samarbeidsadvokat for Norges Bondelag. Hun har tidligere vært styreleder i Ankenemnda for naturskade, og har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for husleie, og av lovutvalget for skjønn- og ekspropriasjonsrett.

Marte Reier
Prioriterte fagområder
 • Fast eiendom
 • Tomtefeste – festeavgiftsregulering / innløsning
 • Landbruk, herunder konsesjon og odel
 • Kontrakt/oppgjør fast eiendom
 • Avhendingssaker (mangler ved fast eiendom)
 • Bolig- og husleierett
 • Naborett - servitutter
 • Ekspropriasjonsrett
 • Jordskifte
 • Plan- og bygningsrett
 • Forretningsjus
 • Arv- og familierett
 • Kjøp, salg og leie
PRAKSIS
 • Advokat i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co AS (1995 – )
 • Advokat i Advokatfirmaet Hagen & Bøhler DA (1987 – 1995)
 • Advokat i Advokatfirmaet Thommesen, Karlsrud, Heyerdahl & Brunsvig (1985 – 1987)
 • Dommerfullmektig ved Hadeland og Land sorenskriverembete (1980 – 1982)
 • Saksbehandler og byråsjef ved Jord- og Konsesjonsavdelingen i Landbruksdepartementet (1979 – 1985)