Hjem
Fagområder

Barnevernsrett

Barnevernssaker

Vi har lang erfaring med barnevernssaker, og våre advokater kan bistå under hele prosessen fra barnevernets første kontakt med familien og frem til saken enten løses i minnelighet eller det fremmes sak for fylkesnemda/domstolen. Vi bistår i alle type barnevernssaker, herunder sak om omsorgsovertakelse, tilbakeføringssaker etter omsorgsovertakelse, saker om endring av samvær, og i saker hvor ungdom tvangsplasseres uten eget samtykke. Barnevernssaker kan oppstå akutt, og i slike saker er vi opptatt av å gi rask og øyeblikkelig bistand.3

Advokater med dette
som prioritert
fagområde