Hjem
Fagområder

Forretningsjus og kontraktsrett

Alle typer kontrakter og kontraktsforhandlinger

Vårt firma jobber med et bredt spekter av tjenester innen flere forretningsjuridiske områder. Vi yter juridisk råd og bistand i tilknytning til alle typer kontrakter og kontraktsforhandlinger, herunder selskapsrettslige problemstillinger, styrearbeid, selskapsstiftelser og ved tvist om tolkninger av kontrakter. Salg og leie av næringseiendommer Kontaktformidling

Advokater med dette
som prioritert
fagområde